bán máy lạnh

Toshiba 1.5 hp Sản Xuất 2020 Nội Địa Nhật Inverter mới 95 % (1)

Toshiba 1.5 hp Sản Xuất 2020 Nội Địa Nhật Inverter mới 95 % (1)

8.500.000đ 9.000.000đ -6%

Toshiba 1.5 hp Sản Xuất 2020 Nội Địa Nhật Inverter mới 95 % (1)

- Miễn phí vận chuyển,lắp đặc bao gồm vật tư không phát sinh tặng 3 mét ống đồng trên toàn quốc

- một đổi 1 khi máy bị lỗi trong 7 ngày

-  bảo hành 2 năm  

Xem chi tiết >>
 Toshiba 1hp Nội Địa Nhật SX 2020 Inverter mới 95 % (1)

Toshiba 1hp Nội Địa Nhật SX 2020 Inverter mới 95 % (1)

6.900.000đ 7.200.000đ -4%

Toshiba 1hp Nội Địa Nhật SX 2020 Inverter mới 95 % (1)

- Miễn phí vận chuyển,lắp đặc bao gồm vật tư không phát sinh tặng 3 mét ống đồng lắp đặc trên toàn quốc

- một đổi 1 khi máy bị lỗi trong 7 ngày

-  bảo hành 2 năm  

Xem chi tiết >>
Daikin Nội Địa Nhật  2hp Sản Xuất 2020 Inverter  (1)

Daikin Nội Địa Nhật 2hp Sản Xuất 2020 Inverter (1)

9.500.000đ 10.500.000đ -10%

Daikin Nội Địa Nhật 2hp Sản Xuất 2020 Inverter (1)

I- Miễn phí vận chuyển,lắp đặc và vật tư tặng 3 mét ống đồng lắp đặc toàn quốc không phát sinh chi phí

- một đổi 1 khi máy bị lỗi trong 7 ngày

-  bảo hành 2 năm

Xem chi tiết >>
 Daikin Nội Địa Nhật  1.5hp Sản Xuất 2020 Inverter  (1)

Daikin Nội Địa Nhật 1.5hp Sản Xuất 2020 Inverter (1)

8.500.000đ 9.000.000đ -6%

Daikin Nội Địa Nhật 1.5hp Sản Xuất 2020 Inverter (1)

I- Miễn phí vận chuyển,lắp đặc và vật tư tặng 3 mét ống đồng lắp đặc toàn quốc không phát sinh chi phí

- một đổi 1 khi máy bị lỗi trong 7 ngày

-  bảo hành 2 năm

Xem chi tiết >>
 Daikin Nội Địa Nhật 1hp Sản Xuất 2020 Inverter

Daikin Nội Địa Nhật 1hp Sản Xuất 2020 Inverter

6.900.000đ 7.200.000đ -4%

Daikin Nội Địa Nhật 1hp Sản Xuất 2020 Inverter

I- Miễn phí vận chuyển,lắp đặc và vật tư tặng 3 mét ống đồng lắp đặc toàn quốc không phát sinh chi phí

- một đổi 1 khi máy bị lỗi trong 7 ngày

-  bảo hành 2 năm

Xem chi tiết >>
 Mitsubishi 1hp Nội Địa Nhật Sản Xuất 2020 Inverter

Mitsubishi 1hp Nội Địa Nhật Sản Xuất 2020 Inverter

7.900.000đ 8.000.000đ -1%

Mitsubishi 1hp Nội Địa Nhật Sản Xuất 2020 Inverter

- Miễn phí vận chuyển,lắp đặc và vật tư tặng 3 mét ống đồng lắp đặc toàn quốc không phát sinh chi phí

- một đổi 1 khi máy bị lỗi trong 7 ngày

-  bảo hành 2 năm

Xem chi tiết >>
Toshiba Nội Địa Nhật Inverter 1hp Sản Xuất 2020 95%

Toshiba Nội Địa Nhật Inverter 1hp Sản Xuất 2020 95%

6.900.000đ 7.500.000đ -8%

Toshiba Nội Địa Nhật Inverter 1hp Sản Xuất 2020 95%

- Miễn phí vận chuyển,lắp đặc bao gồm vật tư không phát sinh tặng 3 mét ống đồng trên toàn quốc

- một đổi 1 khi máy bị lỗi trong 7 ngày

-  bảo hành 2 năm  

Xem chi tiết >>
Toshiba 2hp inverter Nội Địa Nhật Sản Xuất 2020 mới 95%

Toshiba 2hp inverter Nội Địa Nhật Sản Xuất 2020 mới 95%

9.900.000đ 11.000.000đ -10%

Toshiba 2hp inverter Nội Địa Nhật Sản Xuất 2020 mới 95%

- Miễn phí vận chuyển,lắp đặc toàn quốc không phát sinh tặng 3 mét ống đồng.

- một đổi 1 khi máy bị lỗi trong 7 ngày

-  bảo hành 2 năm

Xem chi tiết >>
Máy Lạnh Lg Inverter 1hp Iverter  (1) (1) (1) (1)

Máy Lạnh Lg Inverter 1hp Iverter (1) (1) (1) (1)

5.700.000đ 6.000.000đ -5%

Máy Lạnh Lg Inverter 1hp Iverter (1) (1) (1) (1)

I- Miễn phí vận chuyển,lắp đặc và vật tư tặng 3 mét ống đồng lắp đặc toàn quốc

- một đổi 1 khi máy bị lỗi trong 7 ngày

-  bảo hành 12 tháng

Xem chi tiết >>
Máy Lạnh Lg Inverter 2hp Inverter Mới 90%

Máy Lạnh Lg Inverter 2hp Inverter Mới 90%

Giá: 8.000.000đ

Máy Lạnh Lg Inverter 2hp Inverter Mới 90%

I- Miễn phí vận chuyển,lắp đặc  toàn quốc

- một đổi 1 khi máy bị lỗi trong 7 ngày

-  bảo hành 12 tháng

Xem chi tiết >>
Máy Lạnh Tcl 1hp Mono

Máy Lạnh Tcl 1hp Mono

2.700.000đ 2.900.000đ -7%

Máy Lạnh Tcl 1hp Mono

- Miễn phí vận chuyển lắp đặc .

- một đổi 1 khi máy bị lỗi trong 7 ngày

-  bảo hành 12 tháng

Xem chi tiết >>
Máy Lạnh Daikin inverter 1.5hp Mới 95% ftkcmv(1)

Máy Lạnh Daikin inverter 1.5hp Mới 95% ftkcmv(1)

7.500.000đ 8.000.000đ -6%

Máy Lạnh Daikin inverter 1.5hp Mới 95% ftkcmv(1)

- Miễn phí vận chuyển,lắp đặc vật tư tặng 3 mét ống đồng không phát sinh thêm chi phí lắp đặc toàn quốc

- một đổi 1 khi máy bị lỗi trong 7 ngày

-  bảo hành 12 tháng

Xem chi tiết >>
Máy Lạnh Daikin inverter 2hp Mới ftkc (1)

Máy Lạnh Daikin inverter 2hp Mới ftkc (1)

10.500.000đ 11.000.000đ -5%

Máy Lạnh Daikin inverter 2hp Mới ftkc (1)

- Miễn phí vận chuyển lắp đặc tặng 3 mét ống đồng không phát sinh thêm chi phí lắp đặc toàn quốc

- Bảo hành  12 tháng linh kiện chính hãng

- một đổi 1 khi máy bị lỗi trong 7 ngày

Xem chi tiết >>
Máy Lạnh Daikin inverter 2hp Mới 95% ftkc (1)

Máy Lạnh Daikin inverter 2hp Mới 95% ftkc (1)

10.000.000đ 12.000.000đ -17%

Máy Lạnh Daikin inverter 2hp Mới 95% ftkc (1)

- Miễn phí vận chuyển,lắp đặc  vận chuyển toàn quốc

- Bảo hành 12 tháng linh kiện chính hãng

- một đổi 1 khi máy bị lỗi trong 7 ngày

Xem chi tiết >>
Máy Lạnh Daikin inverter 1.5hp Mới 95% ftkc

Máy Lạnh Daikin inverter 1.5hp Mới 95% ftkc

6.500.000đ 7.000.000đ -7%

Máy Lạnh Daikin inverter 1.5hp Mới 95% ftkc

- Miễn phí vận chuyển lắp đặc toàn quốc

- Bảo hành 3 tháng linh kiện chính hãng

- một đổi 1 khi máy bị lỗi trong 7 ngày

Xem chi tiết >>
Máy Lạnh Daikin inverter 1hp Mới 95% ftkc

Máy Lạnh Daikin inverter 1hp Mới 95% ftkc

4.490.000đ 5.200.000đ -14%

Máy Lạnh Daikin inverter 1hp Mới 95% ftkc

- Miễn phí vận chuyển,lắp đặc .

- Bảo hành 6 tháng linh kiện chính hãng

- một đổi 1 khi máy bị lỗi trong 7 ngày

Xem chi tiết >>
Máy Lạnh Daikin inverter 1hp Mới 95%  (1)

Máy Lạnh Daikin inverter 1hp Mới 95% (1)

5.500.000đ 5.700.000đ -4%

Máy Lạnh Daikin inverter 1hp Mới 95% (1)

- Miễn phí vận chuyển lắp đặc  toàn quốc

- Bảo hành 12 tháng linh kiện chính hãng

- một đổi 1 khi máy bị lỗi trong 7 ngày

Xem chi tiết >>
Máy Lạnh Daikin MONO 1hp

Máy Lạnh Daikin MONO 1hp

3.700.000đ 3.900.000đ -5%

Máy Lạnh Daikin MONO 1hp

- Miễn phí vận chuyển lắp đặc toàn quốc

- Bảo hành 12 tháng linh kiện chính hãng

- một đổi 1 khi máy bị lỗi trong 7 ngày

 

Xem chi tiết >>
Máy Lạnh Daikin inverter 1hp

Máy Lạnh Daikin inverter 1hp

4.500.000đ 6.000.000đ -25%

Máy Lạnh Daikin inverter 1hp

- Miễn phí vận chuyển lắp đặc toàn quốc

- Bảo hành 12 tháng linh kiện chính hãng

- một đổi 1 khi máy bị lỗi trong 7 ngày

Xem chi tiết >>
Máy Lạnh Panasonic 1hp

Máy Lạnh Panasonic 1hp

Giá: Liên hệ

Máy Lạnh Panasonic 1hp

- Miễn phí vận chuyển lắp đặc trọn gói không phát sinh tặng 3 mét ống lắp ddawcj toàn quốc

- Bảo hành 12 tháng linh kiện chính hãng

- một đổi 1 khi máy bị lỗi trong 7 ngày

Xem chi tiết >>
Máy Lạnh Panasonic 1 hp

Máy Lạnh Panasonic 1 hp

2.900.000đ 3.100.000đ -6%

Máy Lạnh Panasonic 1 hp

- Miễn phí vận chuyển lắp đặc toàn quốc

- Bảo hành 12 tháng linh kiện chính hãng

- một đổi 1 khi máy bị lỗi trong 7 ngày

Xem chi tiết >>
Máy Lạnh Daikin inverter 1.5hp Mới 89%

Máy Lạnh Daikin inverter 1.5hp Mới 89%

4.800.000đ 5.000.000đ -4%

Máy Lạnh Daikin inverter 1.5hp Mới 89%

- Miễn phí vận chuyển lắp đặc 

- Bảo hành 12 tháng linh kiện chính hãng

- một đổi 1 khi máy bị lỗi trong 7 ngày

Xem chi tiết >>
Hotline
Hotline