bán tủ lạnh qua sử dụng

tủ lạnh củ giá rẽ là giả pháp tiết kiệm chi phí cho bạn

Tủ Lạnh Panasonic Hàng Trưng Bày Chưa Sài 230l

Tủ Lạnh Panasonic Hàng Trưng Bày Chưa Sài 230l

3.500.000đ 4.000.000đ -13%

Tủ Lạnh Panasonic Hàng Trưng Bày Chưa Sài 230l

- Miễn phí giao hàng và lắp đặc toàn quốc

- Chế độ bảo hành 1 năm sửa dụng toàn bộ linh kiện,có thể đổi sản phẩm khác nếu khách hàng khong vừa ý

- tinh trạng tủ lạnh còn nguyên zing chưa qua sữa chữa

- Hỗ trợ trả góp qua thẻ tính dụng ngân hàng

- gọi ngay : 0902767716

 

Xem chi tiết >>
Tủ Lạnh Panasonic Trưng Bày Chưa Sử Dụng 306 Lít

Tủ Lạnh Panasonic Trưng Bày Chưa Sử Dụng 306 Lít

3.900.000đ 4.500.000đ -13%

Tủ Lạnh Panasonic Trưng Bày Chưa Sử Dụng 306 Lít

- Miễn phí giao hàng và lắp đặc toàn quốc

- Chế độ bảo hành 1 năm sửa dụng toàn bộ linh kiện,có thể đổi sản phẩm khác nếu khách hàng khong vừa ý

- tinh trạng tủ lạnh còn nguyên zing chưa qua sữa chữa

- Hỗ trợ trả góp qua thẻ tính dụng ngân hàng

- gọi ngay : 0902767716

 

Xem chi tiết >>
Tủ Lạnh Panasonic 366l trưng bày chưa sử dụng

Tủ Lạnh Panasonic 366l trưng bày chưa sử dụng

5.500.000đ 6.500.000đ -15%

Tủ Lạnh Panasonic 366l trưng bày chưa sử dụng

- Miễn phí giao hàng và lắp đặc toàn quốc

- Chế độ bảo hành 1 năm sửa dụng toàn bộ linh kiện,có thể đổi sản phẩm khác nếu khách hàng khong vừa ý

- tinh trạng tủ lạnh còn nguyên zing chưa qua sữa chữa

- Hỗ trợ trả góp qua thẻ tính dụng ngân hàng

- gọi ngay : 0902767716

 

Xem chi tiết >>
Tủ Lạnh Panasonic 377l Hàng Trưng Bày Chưa Sài

Tủ Lạnh Panasonic 377l Hàng Trưng Bày Chưa Sài

5.800.000đ 6.500.000đ -11%

Tủ Lạnh Panasonic 377l Hàng Trưng Bày Chưa Sài

- Miễn phí giao hàng và lắp đặc toàn quốc

- Chế độ bảo hành 1 năm sửa dụng toàn bộ linh kiện,có thể đổi sản phẩm khác nếu khách hàng khong vừa ý

- tinh trạng tủ lạnh còn nguyên zing chưa qua sữa chữa

- Hỗ trợ trả góp qua thẻ tính dụng ngân hàng

- gọi ngay : 0902767716

 

Xem chi tiết >>
Tủ Lạnh Panasonic Trưng Bày Chưa Sử Dụng 326 lít

Tủ Lạnh Panasonic Trưng Bày Chưa Sử Dụng 326 lít

4.800.000đ 6.700.000đ -28%

Tủ Lạnh Panasonic Trưng Bày Chưa Sử Dụng 326 lít

- Miễn phí giao hàng và lắp đặc toàn quốc

- Chế độ bảo hành 1 năm sửa dụng toàn bộ linh kiện,có thể đổi sản phẩm khác nếu khách hàng khong vừa ý

- tinh trạng tủ lạnh còn nguyên zing chưa qua sữa chữa

- Hỗ trợ trả góp qua thẻ tính dụng ngân hàng

- gọi ngay : 0902767716

 

Xem chi tiết >>
Tủ Lạnh ELECTROLUX 90L 95% (1) (1) (1)

Tủ Lạnh ELECTROLUX 90L 95% (1) (1) (1)

1.700.000đ 2.000.000đ -15%

Tủ Lạnh ELECTROLUX 90L 95% (1) (1) (1)

- Miễn phí giao hàng và lắp đặc toàn quốc

- Chế độ bảo hành 1 năm sửa dụng toàn bộ linh kiện,có thể đổi sản phẩm khác nếu khách hàng khong vừa ý

- tinh trạng tủ lạnh còn nguyên zing chưa qua sữa chữa

- Hỗ trợ trả góp qua thẻ tính dụng ngân hàng

- gọi ngay : 0902767716

 

Xem chi tiết >>
Tủ Lạnh Dailing 140l (1)

Tủ Lạnh Dailing 140l (1)

Giá: Liên hệ

Tủ Lạnh Dailing 140l (1)

- Miễn phí giao hàng và lắp đặc toàn quốc

- Chế độ bảo hành 1 năm sửa dụng toàn bộ linh kiện,có thể đổi sản phẩm khác nếu khách hàng khong vừa ý

- tinh trạng tủ lạnh còn nguyên zing chưa qua sữa chữa

- Hỗ trợ trả góp qua thẻ tính dụng ngân hàng

- gọi ngay : 0902767716

 

Xem chi tiết >>
tủ lạnh sanyou 160L (1)

tủ lạnh sanyou 160L (1)

Giá: Liên hệ

tủ lạnh sanyou 160L (1)

- Miễn phí giao hàng và lắp đặc toàn quốc

- Chế độ bảo hành 1 năm sửa dụng toàn bộ linh kiện,có thể đổi sản phẩm khác nếu khách hàng khong vừa ý

- tinh trạng tủ lạnh còn nguyên zing chưa qua sữa chữa

- Hỗ trợ trả góp qua thẻ tính dụng ngân hàng

- gọi ngay : 0902767716

 

Xem chi tiết >>
tủ lạnh Tủ Lạnh Sanyou 160l (1)

tủ lạnh Tủ Lạnh Sanyou 160l (1)

1.790.000đ 2.200.000đ -19%

tủ lạnh Tủ Lạnh Sanyou 160l (1)

- Miễn phí giao hàng và lắp đặc toàn quốc

- Chế độ bảo hành 1 năm sửa dụng toàn bộ linh kiện,có thể đổi sản phẩm khác nếu khách hàng khong vừa ý

- tinh trạng tủ lạnh còn nguyên zing chưa qua sữa chữa

- Hỗ trợ trả góp qua thẻ tính dụng ngân hàng

- gọi ngay : 0902767716

 

Xem chi tiết >>
Tủ Lạnh Mát Nhập Khẩu LG 450l Mới 90%

Tủ Lạnh Mát Nhập Khẩu LG 450l Mới 90%

5.500.000đ 7.500.000đ -27%

Tủ Lạnh Mát Nhập Khẩu LG 450l Mới 90%

- Miễn phí giao hàng và lắp đặc khu vực toàn quốc

- Chế độ bảo hành 1 năm sửa dụng toàn bộ linh kiện,có thể đổi sản phẩm khác nếu khách hàng khong vừa ý

- tinh trạng tủ lạnh còn nguyên zing chưa qua sữa chữa

- Hỗ trợ trả góp qua thẻ tính dụng ngân hàng

- gọi ngay : 0902767716

 

Xem chi tiết >>
Tủ Lạnh Mát Sanaky 250l 90%

Tủ Lạnh Mát Sanaky 250l 90%

4.500.000đ 5.500.000đ -18%

Tủ Lạnh Mát Sanaky 250l 90%

- Miễn phí giao hàng và lắp đặc khu vực toàn quốc

- Chế độ bảo hành 1 năm sửa dụng toàn bộ linh kiện,có thể đổi sản phẩm khác nếu khách hàng khong vừa ý

- tinh trạng tủ lạnh còn nguyên zing chưa qua sữa chữa

- Hỗ trợ trả góp qua thẻ tính dụng ngân hàng

- gọi ngay : 0902767716

 

Xem chi tiết >>
Tủ Lạnh Hitachi 400l Mới 95%

Tủ Lạnh Hitachi 400l Mới 95%

5.400.000đ 6.500.000đ -17%

Tủ Lạnh Hitachi 400l Mới 95%

- Miễn phí giao hàng và lắp đặc toàn quốc

- Chế độ bảo hành 1 năm sửa dụng toàn bộ linh kiện,có thể đổi sản phẩm khác nếu khách hàng khong vừa ý

- tinh trạng tủ lạnh còn nguyên zing chưa qua sữa chữa

- Hỗ trợ trả góp qua thẻ tính dụng ngân hàng

- gọi ngay : 0902767716

 

Xem chi tiết >>
Tủ Lạnh Toshiba 270l Mới 90%

Tủ Lạnh Toshiba 270l Mới 90%

2.700.000đ 3.500.000đ -23%

Tủ Lạnh Toshiba 270l Mới 90%

- Miễn phí giao hàng và lắp đặc toàn quốc

- Chế độ bảo hành 1 năm sửa dụng toàn bộ linh kiện,có thể đổi sản phẩm khác nếu khách hàng khong vừa ý

- tinh trạng tủ lạnh còn nguyên zing chưa qua sữa chữa

- Hỗ trợ trả góp qua thẻ tính dụng ngân hàng

- gọi ngay : 0902767716

 

Xem chi tiết >>
tủ lạnh hitachi R-VG400PGV3 355L (1)

tủ lạnh hitachi R-VG400PGV3 355L (1)

4.999.999đ 6.500.000đ -23%

tủ lạnh hitachi R-VG400PGV3 355L (1)

- Miễn phí giao hàng và lắp đặc khu vực toàn quốc

- Chế độ bảo hành 1 năm sửa dụng toàn bộ linh kiện,có thể đổi sản phẩm khác nếu khách hàng khong vừa ý

- tinh trạng tủ lạnh còn nguyên zing chưa qua sữa chữa

- Hỗ trợ trả góp qua thẻ tính dụng ngân hàng

- gọi ngay : 0902767716

 

Xem chi tiết >>
Tủ Lạnh BEKO 200L INVERTER

Tủ Lạnh BEKO 200L INVERTER

2.800.000đ 3.800.000đ -26%

Tủ Lạnh BEKO 200L INVERTER

- Miễn phí giao hàng và lắp đặc khu vực toàn quốc

- Chế độ bảo hành 1năm sửa dụng toàn bộ linh kiện,có thể đổi sản phẩm khác nếu khách hàng khong vừa ý

- tinh trạng tủ lạnh còn nguyên zing chưa qua sữa chữa

- Hỗ trợ trả góp qua thẻ tính dụng ngân hàng

- gọi ngay : 0902767716

 

Xem chi tiết >>
Tủ Lạnh TOSHIBA  200l inverter 90%

Tủ Lạnh TOSHIBA 200l inverter 90%

2.600.000đ 3.000.000đ -13%

Tủ Lạnh TOSHIBA 200l inverter 90%

- Miễn phí giao hàng và lắp toàn quốc

- Chế độ bảo hành 1 năm sửa dụng toàn bộ linh kiện,có thể đổi sản phẩm khác nếu khách hàng khong vừa ý

- tinh trạng tủ lạnh còn nguyên zing chưa qua sữa chữa

- Hỗ trợ trả góp qua thẻ tính dụng ngân hàng

- gọi ngay : 0902767716

 

Xem chi tiết >>
tủ lạnh Toshiba inverter 300l Mới 90%

tủ lạnh Toshiba inverter 300l Mới 90%

3.500.000đ 4.500.000đ -22%

tủ lạnh Toshiba inverter 300l Mới 90%

- Miễn phí giao hàng và lắp đặc khu vực TPHCM

- Chế độ bảo hành 1 năm sửa dụng toàn bộ linh kiện,có thể đổi sản phẩm khác nếu khách hàng khong vừa ý

- tinh trạng tủ lạnh còn nguyên zing chưa qua sữa chữa

- Hỗ trợ trả góp qua thẻ tính dụng ngân hàng

- gọi ngay : 0902767716

Địa chỉ 170D Phan Đăng Lưu,Phường 3,Phú Nhuận,TPHCM.

Xem chi tiết >>
tủ lạnh Samsung 320l

tủ lạnh Samsung 320l

3.500.000đ 4.200.000đ -17%

tủ lạnh Samsung 320l

- Miễn phí giao hàng và lắp đặc toàn quốc

- Chế độ bảo hành 1 năm sửa dụng toàn bộ linh kiện,có thể đổi sản phẩm khác nếu khách hàng khong vừa ý

- tinh trạng tủ lạnh còn nguyên zing chưa qua sữa chữa

- Hỗ trợ trả góp qua thẻ tính dụng ngân hàng

- gọi ngay : 0902767716

 

Xem chi tiết >>
tủ lạnh Toshiba inverte 180l Mới 90%

tủ lạnh Toshiba inverte 180l Mới 90%

Giá: Liên hệ

tủ lạnh Toshiba inverte 180l Mới 90%

- Miễn phí giao hàng và lắp đặc khu vực TPHCM

- Chế độ bảo hành 1 năm sửa dụng toàn bộ linh kiện,có thể đổi sản phẩm khác nếu khách hàng khong vừa ý

- tinh trạng tủ lạnh còn nguyên zing chưa qua sữa chữa

- Hỗ trợ trả góp qua thẻ tính dụng ngân hàng

- gọi ngay : 0902767716

 

Xem chi tiết >>
Tủ Lạnh Toshiba 270l Mới 90%

Tủ Lạnh Toshiba 270l Mới 90%

2.490.000đ 3.200.000đ -22%

Tủ Lạnh Toshiba 270l Mới 90%

- Miễn phí giao hàng và lắp đặc toàn quốc

- Chế độ bảo hành 1 năm sửa dụng toàn bộ linh kiện,có thể đổi sản phẩm khác nếu khách hàng khong vừa ý

- tinh trạng tủ lạnh còn nguyên zing chưa qua sữa chữa

- Hỗ trợ trả góp qua thẻ tính dụng ngân hàng

- gọi ngay : 0902767716

 

Xem chi tiết >>
Tủ Đông Mát ALASKA 300L

Tủ Đông Mát ALASKA 300L

3.900.000đ 5.000.000đ -22%

Tủ Đông Mát ALASKA 300L

- Miễn phí giao hàng và lắp đặc khu vực TPHCM

- Chế độ bảo hành 1 năm sửa dụng toàn bộ linh kiện,có thể đổi sản phẩm khác nếu khách hàng khong vừa ý

- tinh trạng tủ lạnh còn nguyên zing chưa qua sữa chữa

- Hỗ trợ trả góp qua thẻ tính dụng ngân hàng

- gọi ngay : 0902767716

Địa chỉ 170D Phan Đăng Lưu,Phường 3,Phú Nhuận,TPHCM.

Xem chi tiết >>
tủ lạnh hitachi R-VG400PGV3 355L

tủ lạnh hitachi R-VG400PGV3 355L

5.500.000đ 6.500.000đ -15%

tủ lạnh hitachi R-VG400PGV3 355L

- Miễn phí giao hàng và lắp đặc khu vực TPHCM

- Chế độ bảo hành 1 năm sửa dụng toàn bộ linh kiện,có thể đổi sản phẩm khác nếu khách hàng khong vừa ý

- tinh trạng tủ lạnh còn nguyên zing chưa qua sữa chữa

- Hỗ trợ trả góp qua thẻ tính dụng ngân hàng

- gọi ngay : 0902767716

Địa chỉ 170D Phan Đăng Lưu,Phường 3,Phú Nhuận,TPHCM.

Xem chi tiết >>
Hotline
Hotline