Sản phẩm

Tủ Lạnh Dailing 90l Mới 90% (1)

Tủ Lạnh Dailing 90l Mới 90% (1)

1.100.000đ 2.000.000đ -45%

Tủ Lạnh Dailing 90l Mới 90% (1)

- Miễn phí giao hàng và lắp đặc toàn quốc

- Chế độ bảo hành 1 năm sửa dụng toàn bộ linh kiện,có thể đổi sản phẩm khác nếu khách hàng khong vừa ý

- tinh trạng tủ lạnh còn nguyên zing chưa qua sữa chữa

- Hỗ trợ trả góp qua thẻ tính dụng ngân hàng

- gọi ngay : 0902767716

 

Xem chi tiết >>
Tủ Lạnh TOSHIBA 400l (1)

Tủ Lạnh TOSHIBA 400l (1)

1.110.000đ 1.800.000đ -38%

Tủ Lạnh TOSHIBA 400l (1)

- Miễn phí giao hàng và lắp đặc toàn quốc

- Chế độ bảo hành 1 năm sửa dụng toàn bộ linh kiện,có thể đổi sản phẩm khác nếu khách hàng khong vừa ý

- tinh trạng tủ lạnh còn nguyên zing chưa qua sữa chữa

- Hỗ trợ trả góp qua thẻ tính dụng ngân hàng

- gọi ngay : 0902767716

 

Xem chi tiết >>
Tủ Lạnh Dailing 140l (1)

Tủ Lạnh Dailing 140l (1)

1.700.000đ 2.300.000đ -26%

Tủ Lạnh Dailing 140l (1)

- Miễn phí giao hàng và lắp đặc toàn quốc

- Chế độ bảo hành 1 năm sửa dụng toàn bộ linh kiện,có thể đổi sản phẩm khác nếu khách hàng khong vừa ý

- tinh trạng tủ lạnh còn nguyên zing chưa qua sữa chữa

- Hỗ trợ trả góp qua thẻ tính dụng ngân hàng

- gọi ngay : 0902767716

 

Xem chi tiết >>
Tủ Lạnh ELECTROLUX 90L 95% (1)

Tủ Lạnh ELECTROLUX 90L 95% (1)

1.700.000đ 2.000.000đ -15%

Tủ Lạnh ELECTROLUX 90L 95% (1)

- Miễn phí giao hàng và lắp đặc toàn quốc

- Chế độ bảo hành 1 năm sửa dụng toàn bộ linh kiện,có thể đổi sản phẩm khác nếu khách hàng khong vừa ý

- tinh trạng tủ lạnh còn nguyên zing chưa qua sữa chữa

- Hỗ trợ trả góp qua thẻ tính dụng ngân hàng

- gọi ngay : 0902767716

 

Xem chi tiết >>
tủ lạnh sanyou 160L (1)

tủ lạnh sanyou 160L (1)

1.490.000đ 1.900.000đ -22%

tủ lạnh sanyou 160L (1)

- Miễn phí giao hàng và lắp đặc toàn quốc

- Chế độ bảo hành 1 năm sửa dụng toàn bộ linh kiện,có thể đổi sản phẩm khác nếu khách hàng khong vừa ý

- tinh trạng tủ lạnh còn nguyên zing chưa qua sữa chữa

- Hỗ trợ trả góp qua thẻ tính dụng ngân hàng

- gọi ngay : 0902767716

 

Xem chi tiết >>
tủ lạnh Tủ Lạnh Sanyou 160l (1)

tủ lạnh Tủ Lạnh Sanyou 160l (1)

1.790.000đ 2.200.000đ -19%

tủ lạnh Tủ Lạnh Sanyou 160l (1)

- Miễn phí giao hàng và lắp đặc toàn quốc

- Chế độ bảo hành 1 năm sửa dụng toàn bộ linh kiện,có thể đổi sản phẩm khác nếu khách hàng khong vừa ý

- tinh trạng tủ lạnh còn nguyên zing chưa qua sữa chữa

- Hỗ trợ trả góp qua thẻ tính dụng ngân hàng

- gọi ngay : 0902767716

 

Xem chi tiết >>
Tủ Lạnh Mát Nhập Khẩu LG 450l Mới 90%

Tủ Lạnh Mát Nhập Khẩu LG 450l Mới 90%

5.500.000đ 7.500.000đ -27%

Tủ Lạnh Mát Nhập Khẩu LG 450l Mới 90%

- Miễn phí giao hàng và lắp đặc khu vực toàn quốc

- Chế độ bảo hành 1 năm sửa dụng toàn bộ linh kiện,có thể đổi sản phẩm khác nếu khách hàng khong vừa ý

- tinh trạng tủ lạnh còn nguyên zing chưa qua sữa chữa

- Hỗ trợ trả góp qua thẻ tính dụng ngân hàng

- gọi ngay : 0902767716

 

Xem chi tiết >>
Tủ Lạnh Mát Sanaky 250l 90%

Tủ Lạnh Mát Sanaky 250l 90%

4.500.000đ 5.500.000đ -18%

Tủ Lạnh Mát Sanaky 250l 90%

- Miễn phí giao hàng và lắp đặc khu vực toàn quốc

- Chế độ bảo hành 1 năm sửa dụng toàn bộ linh kiện,có thể đổi sản phẩm khác nếu khách hàng khong vừa ý

- tinh trạng tủ lạnh còn nguyên zing chưa qua sữa chữa

- Hỗ trợ trả góp qua thẻ tính dụng ngân hàng

- gọi ngay : 0902767716

 

Xem chi tiết >>
Tủ Lanh Toshiba 150l 90%

Tủ Lanh Toshiba 150l 90%

1.780.000đ 2.200.000đ -19%

Tủ Lanh Toshiba 150l 90%

- Miễn phí giao hàng và lắp đặc toàn quốc

- Chế độ bảo hành 1 năm sửa dụng toàn bộ linh kiện,có thể đổi sản phẩm khác nếu khách hàng khong vừa ý

- tinh trạng tủ lạnh còn nguyên zing chưa qua sữa chữa

- Hỗ trợ trả góp qua thẻ tính dụng ngân hàng

- gọi ngay : 0902767716

 

Xem chi tiết >>
Tủ Lạnh Hitachi 400l Mới 95%

Tủ Lạnh Hitachi 400l Mới 95%

5.400.000đ 6.500.000đ -17%

Tủ Lạnh Hitachi 400l Mới 95%

- Miễn phí giao hàng và lắp đặc toàn quốc

- Chế độ bảo hành 1 năm sửa dụng toàn bộ linh kiện,có thể đổi sản phẩm khác nếu khách hàng khong vừa ý

- tinh trạng tủ lạnh còn nguyên zing chưa qua sữa chữa

- Hỗ trợ trả góp qua thẻ tính dụng ngân hàng

- gọi ngay : 0902767716

 

Xem chi tiết >>
Tủ Lạnh LG 350 l Mới 90% (1)

Tủ Lạnh LG 350 l Mới 90% (1)

3.500.000đ 4.200.000đ -17%

Tủ Lạnh LG 350 l Mới 90% (1)

- Miễn phí giao hàng và lắp đặc toàn quốc

- Chế độ bảo hành 1 năm sửa dụng toàn bộ linh kiện,có thể đổi sản phẩm khác nếu khách hàng khong vừa ý

- tinh trạng tủ lạnh còn nguyên zing chưa qua sữa chữa

- Hỗ trợ trả góp qua thẻ tính dụng ngân hàng

- gọi ngay : 0902767716

 

Xem chi tiết >>
Tủ Lạnh LG 400 l Mới 90%

Tủ Lạnh LG 400 l Mới 90%

3.800.000đ 4.200.000đ -10%

Tủ Lạnh LG 400 l Mới 90%

- Miễn phí giao hàng và lắp đặc toàn quốc

- Chế độ bảo hành 1 năm sửa dụng toàn bộ linh kiện,có thể đổi sản phẩm khác nếu khách hàng khong vừa ý

- tinh trạng tủ lạnh còn nguyên zing chưa qua sữa chữa

- Hỗ trợ trả góp qua thẻ tính dụng ngân hàng

- gọi ngay : 0902767716

 

Xem chi tiết >>
Tủ Lạnh ELECTROLUX 250L

Tủ Lạnh ELECTROLUX 250L

2.300.000đ 3.200.000đ -28%

Tủ Lạnh ELECTROLUX 250L

- Miễn phí giao hàng và lắp đặc toàn quốc

- Chế độ bảo hành 1 năm sửa dụng toàn bộ linh kiện,có thể đổi sản phẩm khác nếu khách hàng khong vừa ý

- tinh trạng tủ lạnh còn nguyên zing chưa qua sữa chữa

- Hỗ trợ trả góp qua thẻ tính dụng ngân hàng

- gọi ngay : 0902767716

 

Xem chi tiết >>
Tủ Lạnh Toshiba 240l

Tủ Lạnh Toshiba 240l

2.200.000đ 3.200.000đ -31%

Tủ Lạnh Toshiba 240l

- Miễn phí giao hàng và lắp đặc toàn quoc

- Chế độ bảo hành 1 năm sửa dụng toàn bộ linh kiện,có thể đổi sản phẩm khác nếu khách hàng khong vừa ý

- tinh trạng tủ lạnh còn nguyên zing chưa qua sữa chữa

- Hỗ trợ trả góp qua thẻ tính dụng ngân hàng

- gọi ngay : 0902767716

 

Xem chi tiết >>
Tủ Lạnh Toshiba 270l Mới 90%

Tủ Lạnh Toshiba 270l Mới 90%

2.700.000đ 3.500.000đ -23%

Tủ Lạnh Toshiba 270l Mới 90%

- Miễn phí giao hàng và lắp đặc toàn quốc

- Chế độ bảo hành 1 năm sửa dụng toàn bộ linh kiện,có thể đổi sản phẩm khác nếu khách hàng khong vừa ý

- tinh trạng tủ lạnh còn nguyên zing chưa qua sữa chữa

- Hỗ trợ trả góp qua thẻ tính dụng ngân hàng

- gọi ngay : 0902767716

 

Xem chi tiết >>
Máy Lạnh Daikin inverter 1.5hp Mới 95% ftkcmv(1)

Máy Lạnh Daikin inverter 1.5hp Mới 95% ftkcmv(1)

5.990.000đ 8.000.000đ -25%

Máy Lạnh Daikin inverter 1.5hp Mới 95% ftkcmv(1)

- Miễn phí vận chuyển,lắp đặc  toàn quốc

- một đổi 1 khi máy bị lỗi trong 7 ngày

-  bảo hành 12 tháng

Xem chi tiết >>
Máy Lạnh Daikin inverter 2hp Mới ftkc (1)

Máy Lạnh Daikin inverter 2hp Mới ftkc (1)

8.500.000đ 11.000.000đ -23%

Máy Lạnh Daikin inverter 2hp Mới ftkc (1)

- Miễn phí vận chuyển,lắp đặc.

- Bảo hành 3 tháng linh kiện chính hãng

- một đổi 1 khi máy bị lỗi trong 7 ngày

- Mua bảo hành 1 năm thêm 500.000 nghìn

Xem chi tiết >>
Máy Lạnh Daikin inverter 2hp Mới 95% ftkc (1)

Máy Lạnh Daikin inverter 2hp Mới 95% ftkc (1)

8.500.000đ 12.000.000đ -29%

Máy Lạnh Daikin inverter 2hp Mới 95% ftkc (1)

- Miễn phí vận chuyển,lắp đặc  vận chuyển toàn quốc

- Bảo hành 12 tháng linh kiện chính hãng

- một đổi 1 khi máy bị lỗi trong 7 ngày

Xem chi tiết >>
Máy Lạnh Daikin inverter 1.5hp Mới 95% ftkc

Máy Lạnh Daikin inverter 1.5hp Mới 95% ftkc

6.200.000đ 8.000.000đ -23%

Máy Lạnh Daikin inverter 1.5hp Mới 95% ftkc

- Miễn phí vận chuyển lắp đặc toàn quốc

- Bảo hành 3 tháng linh kiện chính hãng

- một đổi 1 khi máy bị lỗi trong 7 ngày

Xem chi tiết >>
Máy Lạnh Daikin inverter 1hp Mới 95% ftkc

Máy Lạnh Daikin inverter 1hp Mới 95% ftkc

6.300.000đ 7.000.000đ -10%

Máy Lạnh Daikin inverter 1hp Mới 95% ftkc

- Miễn phí vận chuyển,lắp đặc ,tặng 3 m ống đồng

- Bảo hành 12 tháng linh kiện chính hãng

- một đổi 1 khi máy bị lỗi trong 7 ngày

Xem chi tiết >>
tủ lạnh hitachi R-VG400PGV3 355L (1)

tủ lạnh hitachi R-VG400PGV3 355L (1)

4.999.999đ 6.500.000đ -23%

tủ lạnh hitachi R-VG400PGV3 355L (1)

- Miễn phí giao hàng và lắp đặc khu vực toàn quốc

- Chế độ bảo hành 1 năm sửa dụng toàn bộ linh kiện,có thể đổi sản phẩm khác nếu khách hàng khong vừa ý

- tinh trạng tủ lạnh còn nguyên zing chưa qua sữa chữa

- Hỗ trợ trả góp qua thẻ tính dụng ngân hàng

- gọi ngay : 0902767716

 

Xem chi tiết >>
Tủ Lạnh BEKO 200L INVERTER

Tủ Lạnh BEKO 200L INVERTER

2.800.000đ 3.800.000đ -26%

Tủ Lạnh BEKO 200L INVERTER

- Miễn phí giao hàng và lắp đặc khu vực toàn quốc

- Chế độ bảo hành 1năm sửa dụng toàn bộ linh kiện,có thể đổi sản phẩm khác nếu khách hàng khong vừa ý

- tinh trạng tủ lạnh còn nguyên zing chưa qua sữa chữa

- Hỗ trợ trả góp qua thẻ tính dụng ngân hàng

- gọi ngay : 0902767716

 

Xem chi tiết >>
Máy Lạnh Daikin inverter 1hp Mới 95%  (1)

Máy Lạnh Daikin inverter 1hp Mới 95% (1)

5.500.000đ 7.000.000đ -21%

Máy Lạnh Daikin inverter 1hp Mới 95% (1)

- Miễn phí vận chuyển lắp ddawcj toàn quốc

- Bảo hành 12 tháng linh kiện chính hãng

- một đổi 1 khi máy bị lỗi trong 7 ngày

Xem chi tiết >>
Tủ Lạnh Electrolux 270l Inverter Tiết Kiệm Điện

Tủ Lạnh Electrolux 270l Inverter Tiết Kiệm Điện

3.500.000đ 4.500.000đ -22%

Tủ Lạnh Electrolux 270l Inverter Tiết Kiệm Điện

- Miễn phí giao hàng và lắp đặc khu vực toàn quốc

- Chế độ bảo hành 1 năm sửa dụng toàn bộ linh kiện,có thể đổi sản phẩm khác nếu khách hàng khong vừa ý

- tinh trạng tủ lạnh còn nguyên zing chưa qua sữa chữa

- Hỗ trợ trả góp qua thẻ tính dụng ngân hàng

- gọi ngay : 0902767716

 

Xem chi tiết >>
Hotline
Hotline